අනද මෑණියනි – ප්‍රානය විය ඔබ මාහට ජීවයද විය ඔබ මාහට ……

I wrote this poem on my last day of School life. That day was one of very few days i had tears on my eyes.

මුලු ලොව සුපතල හෙල බොදු පාසල
ජීවය විය එය සැමදා මාහට
යහපත් මිනිසුන් නිති බිහි කරමින්
ලක්දිව බබලන මාගේ පාසල

ආනන්දය ලෙස මුලු ලොව සුපතල
හෙල බොදු දරුකැල එක්වුන පාසල
සැමදා සිරිලක බැබලූ පාසල
දරුවන් විරුවන් කල මගෙ පාසල

පැමිණෙන බාදක නෑ ඔබ තෙකුවේ
හෙල දරුකැල සැමදා රැකගත්තේ
අප නෙත් පෑදූ ඔබ නිති සැරදේ
ඉර හද පවතින තුරු මේ ලෝකේ 

එකසිය විසි එක් වසක් පුරාවට
ජාතියටම මව් සෙනෙහස දුන් ඔබ
හෙල බොදු දරුවන් විරුවන් කරමින
වැජබේවා ! ඔබ සතුටින් සැමදින ……….

දරුවෙකු ලෙස ඔබ තුරුලට ආවෙමි
ඔබගේ සෙනෙහස උනුසුම ලැබුවෙමි
ගුරුහරුකම් මොනවට ලැබගත්තෙමි
මිනිසෙකු ලෙස අද සමුදෙන්නෙමි

අට වසරක් තිස්සේ – සිටියෙමි ඔබගේ සෙවනේ
පතමි අවසර ඔබගේ – පිටවී යන මේ මොහොතේ …..

——————————————————————-
අකිල දර්ශන පණ්ඩිත
ආනන්ද විද්‍යාලය – කොලඹ 10
2000 – 2008
(6-2 , 7-1 , 8-7 , 9-1 , 10-7 , 11-7 , 12M3 , 13M3 )
සභාපති – ජායාරූප කලා සංසදය 2007-2008
ප්‍රධාන සංවිධායක – විද්‍යා සංගමය 2007-2008
ප්‍රධාන සම්බන්ධීකරක – භෞතික විද්‍යා සංගමය 2007-2008
ප්‍රධාන සම්බන්ධීකරක- ඉලෙක්ට්‍රොනික් සංගමය 2005-2006

Date – 2008/08/26